De rol van de bejaarde

Man In Witte Trui Met Witte Iphone 5
De omstandigheden in de ouderenzorg voldoen aan de definitie van begeleid wonen. De Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations certificeert voorzieningen voor ouderenzorg. Giuseppe Fillugo, MD, HRP, veertigvoudig directeur van de Joint Commission definieert de doelstellingen van de ouderenzorg. De doelstellingen omvatten het behoud van de waardigheid van het individu, onafhankelijkheid, levenskwaliteit, onafhankelijkheid van huisvesting, menselijke behoeften, alsook ondersteuning en behoud van familiale relaties.
Het agentschap bezoekt geaccrediteerde centra voor ouderenzorg en ziet erop toe dat de zorg die het centrum verleent, voldoet aan de plaatselijke en klinische voorschriften. Het agentschap bezoekt het centrum om ervoor te zorgen dat alle bewoners van het centrum kunnen genieten van consulaire zorg, gezondheidszorg, hygiëne- en veiligheidsmaatregelen, orde en procedures en sociale interactie. Als het centrum is geaccrediteerd door de JCI, zorgt het voor kwartieren van opgeleid personeel bij de bewoners, coördinatie met andere zorgverleners, toezicht op de kantine, noodapparatuur, tijdelijke accommodaties, voedingsplan. Volgens de Nursing Homes Association bieden geaccrediteerde bejaardencentra de bewoners onafhankelijkheid, levenskwaliteit, noodzakelijke sociale interactie en een veilige omgeving.
Bejaardenzorg is de oplossing voor de problemen van de vergrijzende bevolking. Haar belangrijkste functies zijn het verlenen van bijstand aan ouderen, het prioriteren van hun behoeften, hen te beschermen tegen risico’s, het bevorderen van de integratie in de gemeenschap en voor de onvoltooide Reliëf van de bejaarden. De diensten die door het bejaardencentrum worden verleend kunnen omvatten, kameraadschap, thuiszorg, persoonlijke verzorging, recreatieve activiteiten, koken, schoonmaken, dieetbehoeften, recreatie, kleding en trimsalon, culturele en taalprogramma’s.
U kunt een corporatief of gemeentelijk programma aannemen dat de handhaving van kwaliteitsnormen van huisvesting en het verhelpen van gebreken in het gebied waar u woont garandeert. Screening van huurders is ook van essentieel belang om het juiste appartement voor ouder wordende mensen te bieden. Bij het aan de orde stellen van uw ontruimingsproblemen moet u altijd de nadruk leggen op de onderliggende oorzaak van het probleem, die altijd betrekking heeft op het zwoegen voor de levenskwaliteit van ouderen en het waarborgen van hun fundamentele rechten. Langdurige bewoning van ouderen is een grote bron van zorg, omdat zij gemakkelijk alleen komen te staan. Er is een groot risico voor het milieu en de gezondheid en de fysieke en psychologische risico’s die daarmee gepaard gaan. Dit probleem moet zo snel mogelijk worden opgelost. Daarom zijn de inname van medicatie en het juiste soort lichaamsbeweging van essentieel belang, terwijl er ook diensten, activiteiten en culturele stimulatie met toegevoegde waarde worden geboden. Een centrum voor dementiezorg moet over een aantal zaken beschikken. Het moet op de juiste plaats gevestigd zijn, over voldoende financiële middelen beschikken en over het nodige personeel beschikken, met inbegrip van een algemeen chirurg. Het moet een minimum aan personeel hebben voor de intake, screening en verzorging van de patiënten. Er is ook personeel om de naaste familieleden te begeleiden.
Het is belangrijk dat er een breed personeelsbestand is met onder meer een chirurg, een arts, een nurse practitioner, therapeuten, counselors, maatschappelijk werkers, chirurgen, een apotheker en een juridisch adviseur. Idealiter zou er een medisch onderverpleegkundige moeten zijn om voor de ouderen te zorgen. Dit is belangrijk om ervoor te zorgen dat de juiste medicatie wordt toegediend. Dit zorgt er ook voor dat er een familie in dienst is die alle ouderen in staat stelt op het juiste tijdstip te eten. Zodra dit gepaard gaat met de juiste huisvesting, dan ben je in staat om de beste zorg aan het publiek te bieden. Dit zal de economie van het land stimuleren en het zal de bejaarden ten goede komen om hen met waardigheid en rechten te dienen.
Zenuwoefeningen worden beschouwd als de belangrijkste manier om de motorische vaardigheden van de oudere bevolking te verbeteren. Een van de belangrijkste voordelen van deze vorm van therapie is dat zij niet alleen de lichamelijke gezondheid en fitheid van de bejaarden verbetert, maar hen ook stimuleert deel te nemen aan diverse sociale en vrijetijdsactiviteiten. Dit zal hun niveau van onafhankelijkheid effectief verhogen en bijgevolg de last voor de verwanten en de gemeenschap verminderen.
Noodzaak van het uur
De gemeenschap en de regering zijn bezorgd over de veiligheid en het welzijn van de ouderen. Verschillende studies hebben aangetoond dat meer dan 70 procent van de bejaarden het slachtoffer is van verschillende soorten kwalen. De regering is vastbesloten om verandering te brengen in het bestaande systeem van medische zorg en opleiding dat van essentieel belang is voor ouderen. Daarom heeft zij het “Next Step Consultative Community Safety Plan” in het leven geroepen om de opname en veiligheid van bejaarden binnen de gemeenschappen te regelen. Het hoofddoel is het algemene welzijn van de bejaarden te verbeteren en hen te helpen deel te nemen aan het openbare leven. In het kader van dit plan zal aan de bejaarden het nodige dienstenpakket worden verstrekt.